Sabiedrībā izplatīti mīti par tulkotāja profesiju

Sabiedrībā izplatīti mīti par tulkotāja profesiju

Tulkotāji bieži saskaras ar situācijām, kurās klienti manāmi pārprot šīs profesijas būtību, kā rezultātā var rasties ne mazums domstarpību sakarā ar tulkotāja spējām, prasmēm, darbam patērējamo laiku, kā arī atbilstošās darba samaksas lielumu. Dažādu mītu par tulkotāja darbu kliedēšana ietilpst teju vai tulkotāja darba rutīnā, kontaktējoties ar klientiem. Darbības nozares, kas paredz šauru specializāciju, tradicionāli mēdz saskarties ar vieniem un tiem pašiem mītiem gadu garumā, neatkarīgi no centieniem tos kliedēt. Tipisks piemērs te būtu dabaszinātnes. Par evolūcijas teoriju, ģenētiski modificētiem organismiem vai globālo sasilšanu sabiedrības masām bieži ir savs viedoklis, kuram neder nekādi pretargumenti. Turklāt, cilvēki nereti mēdz karstasinīgi apstrīdēt to, ko paši zinātņu proponenti nemaz neapgalvo. Tulkotāja profesijā klājas ļoti līdzīgi. Un, lai nākotnē varbūt mazinātos nerimstošo mītu nodarītais kaitējums, Lielbritānijas tulkotāju uzņēmuma Kwintessential pārstāvji ir publicējuši 10 tipiskāko mītu apkopojumu. Ja arī jūs strādājat tulkošanas industrijā, varbūt vēl izrādīsies tā vērts šo sarakstu paturēt prātā kā gatavu arsenālu cīņai ar klientu stūrgalvību.

1. „Tulkotājs ir parasts cilvēks, kurš saprot vismaz divas valodas.” Tulkošana nenozīmē tikai valodu pārzināšanu. Tā prasa daudz dažādas iemaņas, kuras tulkošanas nozarē nestrādājošie var neapzināties.

2. „Tulkotājs ir spējīgs iztulkot jebkuru tekstu. Nozīme ir tikai valodai.” Tā apgalvo lielākoties tikai nepieredzējuši vai slikti tulkotāji. Atbildīgi profesionāļi parasti izvēlas tikai vienu konkrētu nozari un kategoriju. Piemēram, juridiskajos tulkojumos specializējies profesionālis nekad neapgalvos, ka viņa kompetencē pašsaprotami ietilpst arī daiļliteratūra.

3. „Tulkošana divu valodu robežās prasa vienu un to pašu kompetenci neatkarīgi no virziena (piemēram angļu > latviešu un latviešu > angļu).” Protams, pastāv arī šādi speciālisti, bet viņu ir maz. Lielākoties tulkotājam ir viena t.s. dominantā valoda, uz kuru tulkot tam padodas vislabāk.

4. „Tulkošana ir viegls darbs, kas neprasa daudz vairāk laikā kā, piemēram, teksta pārrakstīšana.” Augstas kvalitātes tulkojuma gadījumā darbs var būt pat ļoti laikietilpīgs.

5. „Visprofesionālāk spēs iztulkot cilvēks, kam attiecīgā valoda ir dzimtā.” Šis mīts daļēji pārklājas ar pirmo šajā sarakstā. Tātad vēlreiz: valodas pārzināšana un iemaņas tulkošanā ir divas dažādas kompetences.

6. „Tulkotājiem ir patīkami, ja klients saņemtajā tulkojumā ievieš korekcijas.” Kad tulkotājs ir pavadījis stundas pie teksta noslīpēšanas līdz perfekcijai, taču klients ievieš labojumus pēc saviem ieskatiem, nereti tulkojumu tā padarot kļūdainu, tulkotājam sajūta nudien nav tā labākā. Sevišķi, ja šo labojumu dēļ tiek bojāta tulkotāja reputācija.

7. „Augsta darba kvalitāte sagaidāma tikai no tiem tulkotājiem, kuri pārstāv profesionālās biedrības vai citas organizācijas.” Dalībai organizācijās ar profesionalitāti nav nekāda sakara. Labākais darba kvalitātes rādītājs ir citu klientu atsauksmes.

8. „Tekstu tulkotājs ir spējīgs strādāt arī par sinhrono tulku.” Šīs ir divas pilnīgi dažādas profesijas, un katrai no tām nepieciešamas pilnīgi atšķirīgas iemaņas.

9. „Tulkotājiem viņu darbs ir hobijs, kuram viņi ar prieku pievēršas arī par velti.” Izpalīdzēt draugam, liekot lietā savas profesionālās iemaņas, patiešām var būt patīkami. Taču derētu neaizmirst, ka arī tulkotājiem nav nenozīmīgs viņu brīvais laiks un privātā dzīve.

10. „Tulkotājs piekritīs jebkurai klienta nosauktajai cenai.” Profesionāli tulki lielākoties strādā pēc sevis noteikta tarifa, no kura bez sevišķa iemesla neatkāpjas.

Informācijas avots


Tulka izglītības iespējas Latvijā

Tulka izglītības iespējas Latvijā

Latvijā ir vairākas izglītības iestādes – valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā tulka, tulkotāja, kā arī surdotulka izglītību. Piedāvājam iepazīties ar Latvijas Tulku un Tulkotāju biedrības (LTTB) izveidoto apkopojumu par pieejamajām studiju programmām šajā nozarē.

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte (LU) piedāvā divas maģistra studiju programmas tulkošanā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Šīs programmas absolventi tālāk var kārtot eksāmenu, lai kļūtu par tulkotāju kādā no Eiropas Savienības iestādēm, vai arī strādāt tulkotāja profesijā valsts vai privātajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Šāda specifiska studiju programma tika izveidota LU sadarbībā ar Eiropas Savienības ekspertiem, ņemot vērā lielo pieprasījumu ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās pēc augsti kvalificētiem tulkiem. Šai studiju programmai finansējumu sniedz arī Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Labākajiem studentiem iespējams saņemt vienreizēju stipendiju 2000 EUR apmērā. Eiropas Komisijas Tulku dienesta pārstāvji arī personīgi piedalās pedagoģiskajā procesā. Studiju ietvaros tiek piedāvātas vizītes ES nozīmīgākajās institūcijās Briselē. Studijas noslēdzot, tiek kārtots Eiropas tulku akreditācijas eksāmens.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstkolā pastāv arī divas profesionālās bakalaura studiju programmas tulkošanā:

 • “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”
 • “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”

Abas šīs bakalaura programmas ir daudzpusīgas, mūsdienīgas un dinamiskas. Būtiskākā to iezīme ir mērķtiecīga jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Par studiju programmām atbildīgie mācībspēki ir augsti kvalificēti un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Tālāk šajā pašā izglītības iestādē mācības var turpināt arī maģistra līmenī, ja interesē specializācija juridisko tekstu nozarē. To piedāvā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Vērts pieminēt, ka tā ir iekļauta prestižajā sadarbības tīklā „Eiropas Maģistrs tulkošanā”, ko organizē Eiropas Komisija.

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tiek piedāvātas:

 • Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”
 • Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Daugavpils Universitāte

Šajā izglītības iestādē ir pieejama tikai viena tulkošanas studiju programma (ja bakalaura grāds jau ir iegūts).

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek piedāvāta studiju programma, kas sagatavo tulkus un tulkotājus 5. līmeņa profesionālajā kvalifikācijā un kurā ir arī iegūstams bakalaura grāds:

 • 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Ekonomikas un kultūras augstskola

Arī Ekonomikas un kultūras augstskolā ir iegūstams bakalaura grāds, kā arī tulka un/vai tulkotāja kvalifikācija. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”

Rēzeknes augstskola

Šajā augstskolā tulkošanas nozarē ir iespējams tikt pie bakalaura grāda. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks referents”

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Šī izglītības iestāde piedāvā vidusskolas absolventiem divas profesionālās tulkošanas studiju programmas:

 • „Tulks-tulkotājs”
 • „Tulks-referents”

Pieejama arī studiju programma maģistra grāda iegūšanai:

 • „Tulkošanas metodika un prakse”

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Tiek piedāvāta viena studiju programma bakalaura grāda un tulka-tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks-tulkotājs”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Šī ir Latvijā vienīgā iestāde, kurā tiek piedāvāts apgūt surdotulka profesiju. Reizē tiek arī iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī 4. kvalifikācijas līmenis. Šāda izglītība ir iekļauta programmā:

 • „Surdotulks”.

Informācijas avots


Daži ieteikumi darba intervijām tulka un tulkotāja profesijās

Daži ieteikumi darba intervijām tulka un tulkotāja profesijās

Nav noslēpums, ka daudzi darba interviju jautājumi jau kļuvuši teju vai leģendāri – tāpat kā vairāk vai mazāk veiksmīgas atbildes uz tiem. Sīvā konkurence darba meklētājiem liek attiekties pret intervijām atbildīgi. Arī tulka vai tulkotāja profesijās darba intervijā, visticamāk, nāksies saskarties ar tādiem pašiem spēles noteikumiem kā citās profesijās. Tomēr nenoliedzami katrai profesijai ir sava specifika. Varbūt tieši jūs šobrīd meklējat tulka vai tulkotāja darbu un jums noderēs ieteikumi kā sagatavoties darba intervijai tā, lai parādītu tajā sevi no vislabākās puses. Aplūkosim 10 tipiskākos interviju jautājumus.

1. „Kāpēc vēlaties šo tulka/tulkotāja darbu?”
Darba devēji vienmēr vēlas dedzīgus un entuziastiskus darbiniekus. Ja nav nepārpotamas, skaidras atbildes uz šo jautājumu, labāk uzreiz meklēt citu darbu. Pat, ja uzņēmums, kurā kandidējat nav jūsu sapņu darbavieta, var taču atrast kādas tā īpašības, kas jūs saista un pret ko izjūtat cieņu (laipna apkalpošana, augsta produktu kvalitāte u.tml.).

2. „Ko tulka/tulkotāja darbā esat iemācījies no kļūdām?”
Šis ir āķīgs jautājums, caur kuru ir viegli „iekrist”. Nekādā gadījumā nepieminiet situācijas, kas parāda jūs no sliktās puses. Atrodiet kādu pieminēšanas vērtu situāciju, kad tikāt galā ar izaicinājumu, kam nebijāt sākumā gatavs. Tā būs vislabākā atbilde.

3. „Kādus izaicinājumus jūs sagaidāt šajā tulka/tulkotāja darbā?”
Šis jautājums savā būtībā ir par to, kā un cik entuziastiski jūs plānojat likt lietā savas prasmes un spējas. Pacentieties radīt iespaidu, ka izaicinājumi jūs nevis biedē, bet motivē.

4. „Aprakstiet tipisku darba nedēļu tulka/tulkotāja profesijā!”
Te jums būs iespēja intervētājam parādīt, ka esat organizēts un darbspējīgs kandidāts. Vislabākos rezultātus dos detalizēts apraksts, vadoties pēc iepriekšējas veiksmīgas pieredzes tulka/tulkotāja darbā. Slikts stils būtu iegrimt pārmērīgos ārpusdarba aktivitāšu aprakstos. Taču ir pieredzēti arī gadījumi, kad kandidāts stāsta, ka gandrīz katru dienu ierastos ar nokavēšanos, turklāt uzdotos darbus nepadarītu līdz galam. It kā drosmīgi, bet tas noteikti neatmaksāsies.

5. „Kas ir jūsu lielākais trūkums?”
Šis ir visgrūtākais jautājums, kurā jāprot balansēt starp acīmredzamu izlikšanos par nevainojamu pārcilvēku un sevis parādīšanu no vissliktākās puses.

6. „Kādēļ mums vajadzētu jūs pieņemt tulka/tulkotāja darbā?”
Tagad ir brīdis, kad varat droši reklamēt savas iemaņas, pieredzi, izglītību un citus trumpjus. Jo vairāk tos uzskaitīsiet, jo labāk jums.

7. „Ko jūs zināt par mūsu uzņēmumu?”
Šādu jautājumu, ļoti ticams, ka jums pajautās. Tāpēc pirms intervijas veltiet mazliet laika uzņēmuma mājaslapas un sociālo tīklu profilu izpētei!

8. „Kādēļ vēlaties ar mums kopā strādāt?”
Ar šo jautājumu intervētājs visdrīzāk vēlas noskaidrot, cik daudz jūs zināt par uzņēmuma darba kultūru, vērtībām un ideāliem.

9. „Vai mūsu piedāvātā alga jums šķiet saistoša?”
Esiet uzmanīgs arī pie šī jautājuma! Iespējams, intervētājs mēģina noskaidrot, vai alga gadījumā nav vienīgais motivējošais faktors, kādēļ pieteicāties vakancei. Tomēr šis jautājums var būt arī saistīts ar to, cik augstu vai zemu novērtējat savas profesionālās spējas.

10. „Vai jums ir kādi jautājumi mums?”
Varat, protams, pajautāt kaut ko saistītu ar savas darba ikdienas praktisko pusi, taču, iespējams, labāku iespaidu atstāsiet, ja izmantosiet šo iespēju, lai painteresētos vairāk par pašu uzņēmumu, tā attīstību un nākotnes iecerēm.

Informācijas avots


Kā kļūt par profesionālu tulku?

Kā kļūt par profesionālu tulku?

Kļūt par elitāra līmeņa tulkotāju ir daudz grūtāk nekā daudziem varētu šķist. Un arī atrast šādus profesionāļus nav vienkārši. Alta, ASV tulkošanas un starpkultūru sakaru uzņēmums ar 30 gadu pieredzi, atzīst, ka no visiem tā tulkotāju vakanču kandidātiem vidēji tikai 10% ir pietiekami kvalificēti, lai to kandidatūra vispār tiktu izskatīta. Bilingualitāte ir lieliska īpašība, tā nozīmē spēt citu (ne-dzimto) valodu perfekti saprast, rakstīt un lasīt tajā, kā arī sarunāties. Tomēr, kā Alta norāda, profesionālu tulku raksturo ne tikai bilingualitēte vien – pat, ja tā ir svešvalodā attīstīta līdz teju vai dzimtās valodas līmenim. Patiesībā šāda līmeņa bilingualitāte būtu jāuztver kā pamatu pamats, bez kura neiztikt, lai varētu sākt savu kāpienu pa profesionāla tulka karjeras kāpnēm. Un šis kāpiens nozīmē treniņus, praksi un pieredzi tulkotāja darbā daudzu gadu garumā.

Katram šis ceļš ir individuāls, taču ir vērts norādīt piecas profesionāļu ieteiktas secīgas vadlīnijas, kas varbūt daudziem jaunajiem censoņiem varētu būt noderīgas, lai sasniegtu maksimālu konkurētspēju darba tirgū:

1. Kļūt sertificētam. Kļūt oficiāli atzītam ir patiešām nozīmīgs sasniegums, lai tulka darbs no neliela, ne pārāk lielu peļņu nesoša hobija kļūtu par starptautiski cienītu amatu. Sertifikācijas vai akreditācijas procesu var iziet caur dažādām iestādēm, un tādas ir pieejamas vairumā valstu. ASV, piemēram, šim nolūkam ir izveidota Amerikāņu Tulku Asociācija (vispārējiem tulkiem), kā arī šaurāk specializētas iestādes, piemēram, Juridisko Tulkojumu Speciālistu Nacionālā Asociācija vai Starptautiskā Medicīnas Nozares Tulku Asociācija. Iegūt sertifikātu šādās organizācijās ir noderīgi, jo tādējādi jūsu vārds tiek saglabāts šo organizāciju uzskaitēs, kuras ir pieejamas arī jūsu potenciālajiem klientiem.

2. Nokārtot pieejamos testus. Internetā, to starp par velti, ir pieejami ļoti daudzi valodas testi, kurus iespējams pildīt bieži arī tiešsaistē. Protams, būtiskāks lēciens jūsu izaugsmē būs tādu starptautiski atzītu maksas testu kā, piemēram, TOEFL nokārtošana. Tomēr ņemiet vērā, ka izvēlētā tulkošanas nozare (jurisprudence, medicīna, militārisms u.tml.) var uzstādīt savus šauri specializētus noteikumus. Šo noteikumu ietvaros var būt arī attiecīgās nozares valodas testu akreditācija. Piemēram, jauno armijā specializējušos tulku objektīvai izvērtēšanai tiek izmantots DLPT (Defense Language Proficiency Test) tests.

3. Iegūt maksimāli daudz pieredzes. Kad ir izdevies savas spējas nodemonstrēt, nokārtojot testus un iegūstot sertifikātus, ir laiks strādāt pie pieredzes krāšanas. Nebīstieties no vienkāršiem, maz apmaksātiem darbiņiem! Tie jūsu karjeras sākuma stadijā jums ļoti noderēs. Izmantojiet katru dzīves piedāvāto iespēju savu spēju attīstībai. Piemēram, nekavējoties piesakieties, ja uzzināt, ka netālā jūsu apkaimes vidusskolā notiek pamatlīmeņa kursi tulkošanā. Katrs jauniegūts tulkošanas darījums vairos jūsu atpazīstamību.

4. Reklamēt sevi. Kad jūtat, ka esat pietiekami akreditēts un pieredzes bagāts (pietuvojies profesionāļa līmenim) tulkotāja darbības nozarē, ir laiks sākt informēt potenciālos klientus par saviem pakalpojumiem. Advokātu biroji, policijas iecirkņi, hospitāļi, valsts organizācijas, valodas aģentūras u.tml. iestādes noteikti izskatīs jūsu kandidatūru ar interesi, ja jūsu CV ir izpildīti trīs augstāk minētie punkti. Ņemiet gan vērā, ka jūsu spēja sevi pasniegt darba tirgū ir gandrīz tikpat svarīga kā jūsu profesionalitātes līmenis. Mēdz teikt, ka tulks, kurš nespēj sevi pienācīgi novērtēt, nav labāks par iesācēju.

5. Nepārtraukt mācīties! Spraigā tehnoloģiju attīstības laikmetā tulkotājiem ir būtiski apgūt jaunāko terminoloģiju.

Informācijas avots


10 noderīgi padomi freelance tulkotājiem

10 noderīgi padomi freelance tulkotājiem

Uzsākot freelance tulkotāja karjeru, var rasties daudz jautājumu un neskaidrību. Vēl lielāku apjukumu var radīt neziņa kur un pie kā meklēt uzticamus ieteikumus savu darba gaitu pilnveidošanai, lai no iesācēja kļūtu par panākumiem bagātu pašnodarbināto tulku. Tādēļ piedāvājam padomu apkopojumu, ko izveidojis pieredzējis freelance tulkotājs.

1. Nepieteikties projektiem, ko nav pa spēkam izpildīt. Pat ja klients pats piedāvā darbu, kura prasībās ietilpst šauri specifiskas tehniskās vai citas zināšanas, kādu jums pagaidām nav, atteikšanās ietilpst profesionalitātes un darba kultūras ietvaros. Pamatota un pieklājīga atteikšanās nekādā gadījumā nediskvalificēs jūs kā darbinieku. Tieši otrādi – tā radīs iespaidu, ka izjūtat atbildību pret darbu un saviem klientiem. Atcerieties, ka interneta vidē katrs klients ir tiesīgs un spējīgs uzrakstīt par jums labāku vai sliktāku atsauksmi, kuru varēs lasīt jūsu nākamie potenciālie klienti.

2. Nepieteikties darbiem, kuru termiņus nav pa spēkam ievērot. Viss pirmajā punktā minētais attiecas arī uz darba termiņiem. Ja jūtat, ka darbs ir pārāk apjomīgs priekš noteiktā termiņa, ieguvējs drīzāk būsiet tad, ja piedāvājumam nepiekritīsiet. Nespēja iekļauties termiņos jums noteikti radīs sliktāku slavu nekā pieklājīga atteikšanās no piedāvājuma. Turklāt, kamēr ar klientu nav noslēgta vienošanās, pastāv iespēja uzdot jautājumus un pārrunāt darba nosacījumus. Varbūt termiņu var pagarināt?

3. Nekautrēties uzdot pasūtītājam jautājumus. Ja rodas neskaidrības darba gaitā, noteikti ir jāuzdod pasūtītājam jautājumi, lai saprastu tā vēlmes pēc iespējas labāk. Izlikties, ka viss jau no sākuma ir skaidrs un tādējādi censties atstāt labāku iespaidu, ir tipiska iesācēju kļūda.

4. Pieteikties projektam tikai tad, kad ir apskatīts tulkojamais teksts. Tulkojamais teksts var izrādīties daudz sarežģītāks nekā varēja šķist, izlasot darba aprakstu. Pārskatiet tekstu, pirms ir noslēgta vienošanās, jo pēc tam var būt par vēlu.

5. Nepieteikties projektam bez informācijas par pasūtītāju. Lai nekļūtu par krāpnieka upuri, pirms uzsāk darbu, ir vērts par klientu noskaidrot pēc iespējas vairāk. Visdrošāk būs sadarboties ar tādiem klientiem, par ko ir uzrakstītas labas atsauksmes.

6. Ķerties pie darba tikai tad, kad ar klientu ir noslēgta skaidra vienošanās par samaksu. Lai darbu pabeidzot, nepieļautu nepatīkamas situācijas, sākotnējā vienošanās ir jānoslēdz maksimāli detalizēti. Piemēram, 10 EUR par 1800 zīmēm bez atstarpēm iztulkotajā tekstā, ieskaitot nodevu freelance platformai, u.tml.

7. Piedomāt pie sarakstes stila ar potenciālajiem klientiem. Pat ja potenciālā klienta piedāvājums šķiet netaktisks (piemēram, pārāk zema samaksa u.tml.) vai viņa izturēšanās jūs kaut kādā veidā aizvaino, saglabājiet mieru un lietišķu pieklājību. Nesavaldītu emocionalitāti var iznākt nākotnē nožēlot.

8. Nenovērtēt sevi un savu kvalifikāciju par zemu. Kā jau tika minēts, sarunās ar klientu nedrīkst sevi pārvērtēt. Tomēr izcelt vajag savas stiprās, nevis vājās puses. Nevajag kautrēties uzstādīt saviem pakalpojumiem pienācīgu cenu. Lai sekmīgi iekļūtu tirgū, savu sākotnējo tarifu patiešām ir vērts izvēlēties zemāku. Taču šādā gadījumā, sagatavojiet arī plānu, kā, pieredzei augot, cenu paaugstināsiet.

9. Saglabāt pēdējo (vismaz) trīs gadu darījumu dokumentus un vēstuļu sarakstes. Visi šie dokumenti var negaidīti izrādīties ārkārtīgi noderīgi. Gan domstarpību gadījumā ar klientiem, gan lai veidotu aprēķinus un pārskatus savā personīgajā grāmatvedībā.

10. Pirms darījuma līguma parakstīšanas rūpīgi izlasīt katru tā teikumu.

Informācijas avots


Par sinhrono tulkošanu

Par sinhrono tulkošanu

Kas ir sinhronais tulks un kādi ir tā pienākumi? Kā jau pēc nosaukuma var noprast, sinhronais tulks ir kāds, kurš paralēli tulko citā valodā, kamēr runātājs paralēli runā. Šis atšķiras no secīgās tulkošanas, kurā runātājs runas laikā paņem pauzes, kuru laikā tulks var iztulkot teikto. Lai arī sinhronā tulkošana ir viens no populārākajiem tulkošanas veidiem, tas ir arī viens no sarežģītākajiem. Jāatzīst, ka ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs, visā tulkošanas pakalpojumu tirgū, ir diezgan maz sinhronās tulkošanas ekspertu un pat tie, kuri sniedz šādus specializētus pakalpojumus, diemžēl ne vienmēr spēj sniegt izcilu rezultātu augstā kvalitātē. Sinhronajam tulkam ir jābūt orientētam uz detaļām, viņam jābūt ātram un apķērīgam, kā arī jāspēj veiksmīgi risināt nestandarta situācijas.

Tulkošanas procesa laikā sinhronajam tulkam ir jāspēj paralēli:

 • klausīties, ko saka runātājs;
 • pārtulkot runātāja teikto galvā;
 • ierunāt tulkojumu mikrofonā;
 • turpināt klausīties teiktajā, kamēr paralēli tiek ierunāts tulkojums (šī ir visgrūtākā daļa, kurai nepieciešams zināms talants un ļoti, ļoti lielas prasmes, kuras iespējams attīstīt tikai smagā darbā).

Tā kā sinronā tulkošana ir ārkārtīgi intensīvs darbs, kas pieprasa nemitīgu smadzeņu piepūli, tas arī ļoti ātri nogurdina tulku. Tāpēc pasākumos – konferencēs, sēdēs u.tml. – parasti tiek līgti vismaz divi sinhronie tulki, kuri var viens otru nomainīt pēc zināma laika (30 minūtēm vai stundas). Ja vienam tulkam visu laiku būtu jātulko bez iespējas aiziet pārtraukumā, visticamāk, viņš ātri zaudētu koncentrēšanās spējas, tulkojumi kļūtu aizvien neprecīzāki, būtu aizvien vairāk neveiklu brīžu, kļūdu un tamlīdzīgi. Šī diemžēl ir lieta, kuru daudzas kompānijas, kuras līgst sinhronos tulkus, mēdz ļoti bieži aizmirst.

Kādos gadījumos ir nepieciešams piesaistīt sinhrono tulku?

Sinhronā tulkošana ir nepieciešama tādos gadījumos, kad vismaz viena persona, kas apmeklē pasākumu, nespēj saprast runātāja teikto, jo viņš nepārvalda valodu, kurā runa tiek sniegta. Šie pasākumi, piemēram, ir plaša mēroga konferences, kurās nav iespējams nodrošināt iespēju runātājam runas laikā veikt regulāras pauzes. Šajā gadījumā nepieciešams nodrošināt sinhronā tulka pakalpojumus. Lai vieglāk varētu izprast sinhronās tulkošanas būtību un nepieciešamību pēc tās (jāatceras, ka sinhrono tulku pakalpojumi ir samērā dārgi), varam sniegt dažus īstu piemērus, kuros pasākumā tika nolīgts sinhronais tulks. Kādā Latvijā bāzētā ārzemju kompānijā tika vadīta valdes sēde. Sēde noritēja angļu valodā, taču daži no valdes locekļiem ir no Ķīnas un viņiem ir grūtības saprast sarežģīta līmeņa angļu valodu. Tāpat viņi vēlētos ne tikai saprast sēdē notiekošo, bet arī paši uzdot jautājumus. Šajā gadījumā uzņēmums noīrēja īpaši šim gadījumam aprīkotu sinhrono tulku kabīni, kurā darbojās divas tulces. Sinhronie tulki tika aprīkoti ar atbilstošu skaņu sistēmu , kas iekļāva mikrofonus tulkiem, mikrofonus runātājiem, kā arī austiņas visiem sēdes dalībniekiem.

Lai arī tulkošanas būtība nemainās, ir pieejama dažāda veida sinhronā tulkošana. Vienā sinhronās tulkošanas veidā tulks nodrošina tulkojuma pasniegšanu čukstus. Šis tiek izmantots gadījumos, kad lielākajai daļai pasākuma dalībnieku nav nepieciešams klausīties tulkojumā. Šis agrāk tika izmantots tiesas sēdēs, kurās tulks tulkoja tikai tam tiesas sēdes dalībniekam, kuram nav saprotams sēdē teiktais, taču tagad arī tiesas sēžu tulkiem ir prasība tulkot tekstu skaļi un saprotami, tā kā sēdes tiek ierakstītas arī audio protokolos. Vēl viens sinhrono tulku veids, piemēram, ir konferenču tulki, kuri visbiežāk tulko no kabīnēm. Šādus tulkus nepieciešams aprīkot ar atbilstošu skaņu sistēmu – mikrofoniem un austiņām, kuras izsniegt visiem pasākuma dalībniekiem un tulkiem.

Informācijas avots


Rakstiskās tulkošanas kategorijas

Rakstiskās tulkošanas kategorijas

Salīdzinot ar pagājušā gadsimta sākuma, profesionālās tulkošanas nozare ir piedzīvojusi drastiskas izmaiņas, radot dažādas tulkošanas specializācijas un apakšnozares, kas neiekļaujas vispārīgajās tulkošanas kategorijās. Šajā rakstā jūs varat iepazīties ar zināmākajām rakstiskās tulkošanas kategorijām. Parasti katrā no tām tulks var specializēties atsevišķi (izejot kursus vai iegūstot augstākās izglītības grādu konkrētajā rakstiskās tulkošanas veidā), taču daudzas studiju programmas, kuras piedāvā apgūt rakstisko tulkošanu, cenšas kaut minimāli apskatīt katru no šiem veidiem un to specifiku.

 • Juridiskie tulkojumi. Šie ir vieni no kompleksākajiem un sarežģītākajiem tulkojumiem, kādus apgūt un ar kādiem strādāt. Īsumā izskaidrojot, juridiskie tulkojumi nozīmē līgumu, vienošanos, izziņu, tiesas dokumentu un citu juridisku dokumentu tulkošanu. Lielākais juridiskā tulka izaicinājums ir veiksmīgi interpretēt gan politiski-juridisko un sociāl-kulturālo teksta kontekstu, gan arī iztulkot tekstu tādā veidā, lai mērķauditorija ar citu kultūras/politisko/sociālo pieredzi varētu to viegli uztvert. Juridisko valodu var principā uzskatīt par atsevišķu valodas kategoriju, kuru vidusmēra cilvēks ikdienā neizmanto un kuras terminu, frāžu un vārdu nozīme daudziem ir diezgan sveša. Tāpēc juridiskajai tulkošanai tiek veltītas atsevišķas studiju programmas, kurās tulki apgūst šīs tulkošanas kategorijas specifiku un daudzās īpatnības. Valodas sarežģītības dēļ teju visas valodu kombinācijās juridiskie tulki ir ļoti pieprasīta profesija.
 • Komerciālie/ biznesa tulkojumi. Pirmkārt, lūdzu, nejauciet šo tulkojumu kategoriju ar reklāmu tulkojumiem, kas konkrēti koncentrēti uz reklāmas un mārketinga tekstu tulkošanu. Komerciālo jeb biznesa tulkojumu veicējiem ir jāpārzina biznesa žargons un tiem lielākoties jāstrādā ar uzņēmumu dokumentācijām – ziņojumiem, atskaitēm, iepirkumiem, uzņēmuma grāmatvedību, kā arī jārūpējas par uzņēmuma korespondenci ar starptautiskajiem partneriem. Biznesa tulkojumu specifika mazliet pārklājas ar juridisko tulkojumu īpatnībām, jo uzņēmuma dokumenti visbiežak iekļauj arī juridiskos dokumentus, piemēram, līgumus.
 • Administratīvie tulkojumi. Šodien vārdam “administratīvs” tiek piesaistīts plašs nozīmju spektrs, taču tulkošanas kontekstā ar to jāsaprot uzņēmuma/valsts iestāžu/organizāciju u.tml. vadības dokumentu tulkošanu. Jānorāda, ka administratīvie tulkojumi var iekļaut arī komerciālos tulkojumus. Vairumu administratīvo tulkojumu var uzskatīt par komerciālajiem tulkojumiem, taču ne visi komerciālie tulkojumi pēc savas dabas ir arī administratīvie tulkojumi.
 • Vispārīgie tulkojumi. Šis ir vienkāršākais un arī vieglākais no tulkošanas veidiem, ar kuru strādā vairums tulku. Šie tulkojumi sniedz tulkam pietiekami daudz interpretācijas iespēju, jo interpretējamajos materiālos lielākoties tiek izmantoti termini, kas nav saistīti ar kādu specializāciju, kā arī teikumi ir ikdienišķi un ne pārāk sarežģīti, teksti mēdz būt vispārīgi un to konteksts nav sevišķi niansēts. Vispārīgo tulkojumu gadījumā nav nepieciešamības apgūt kādu īpašu terminoloģiju un tāpēc arī lielākā daļa tulkojumu iekļaujas šajā kategorijā.
 • Literārie tulkojumi. Kā jau nosaukums liecina, literārajos tulkojumos avota tulkojums ir literārs darbs- dzeja, lugas, romāni, proza un tamlīdzīgi. Ja runājam par šī tulkošanas veida grūtības pakāpi, tad līdzīgi kā juridiskos tulkojumus uzskata par sarežģītiem, literāros tulkojumus mēdz uzskatīt par tulkojumu augstāko formu. Tas tāpēc, ka literāro tulkojumu gadījumā konteksts ir tikai viens no elementiem, kas jāņem vērā. Klāt nāk ļoti specifiskas un sarežģītas nianses, piemēram humors, sajūtas, emocijas, satīra, vārdu spēles, metaforas, izteicieni u.tml. Visu šo elementu precīza interpretācija mērķvalodā ir ļoti laikietilpīga, tāpēc arī ne visi tulko spēj sniegt kvalitatīvu literāro tulkojumu.

Informācijas avots


Tulka profesijas priekšrocības

Tulka profesijas priekšrocības

Nav šaubu, ka tulka darbs ir ļoti noderīgs. Vienalga, vai tu tulko kāda uzņēmuma dokumentus, vadi sarunas, tulko mājaslapu saturu vai filmu subtitrus. Iespējamās sfēras ir ļoti daudzpusīgas. Tulka darbs var būt ļoti aizraujošs, taču tajā ir arī daudz izaicinājumu un tas pieprasa diezgan spēcīgu prasmju un zināšanu kopumu. Lai arī ikviens students vienmēr gatavojas smagākajiem pārbaudījumiem savā topošajā profesijā (par ko arī visbiežāk brīdina vecāki un pasniedzēji), šoreiz gribētos izcelt tulka profesijas priekšrocības jeb dažus no iemesliem, kas tev kā esošajam vai topošajam tulkam varētu likt izbaudīt savu darbu un pildīt savus pienākumus ar vispatiesāko prieku.

 • Tulkiem (lielākoties) ir interesanta dzīve. Kā jau minēts, tulki, kas strādā tiešsaistes vidē, bauda ekskluzīvo iespēju strādāt no jebkuras lokācijas? Vēlies strādāt kādā mājīgā kafejnīcā? Lūdzu! Vēlies doties uz pludmali, bet tev pēcpusdienā jānodod kāds projekts? Arī tas nav nekāds nepārvarams šķērslis. Bieži dzirdēts par tulkiem-avantūristiem, kuri teju katru mēnesi dodas ceļojumos, jo viss, kas viņiem nepieciešams ir viņu notebook dators un interneta pieeja. Dažas stundas darba pa dienu, bet vakarā izpriecas un galamērķa apskate!
 • Tulks lielākoties strādā sev. Lai arī tulki sadarbojas ar klientiem, daudzi no tulkiem ir veiksmīgi izvairījušies no standarta darba modeļa, kurā viss darbs tiek pakļauts priekšniecības norādījumiem un vēlmēm. Tulki šajā ziņā var ļoti patstāvīgi izkarot savu vietu tirgū, tādā veidā veiksmīgi izvairoties no korporatīvās pasaules sloga. Lieliskākā šīs iespējas priekšrocība ir darbs no mājām, kas nozīmē, ka ir pilnīgi vienalga, vai savus pienākumus veic pidžamā un kurā diennakts stunda tu to dari. Galvenais ir visu darīt saskaņā ar klienta vēlmēm un ievērot projekta iesniegšanas termiņu.
 • Tulkošana ir multikulturāla pieredze. Tulki ir cilvēki, kas pārvalda dažādas valodas un ļoti bieži, gan tiekoties ar klientiem, gan dodoties pieredzes braucienos, nākas komunicēt ar cilvēkiem no visas pasaules. Tādā veidā ļoti labi var ne tikai apgūt starpkultūru komunikāciju, bet arī uzzināt daudz ko interesantu par dažādu kultūru īpatnībām.
 • Tulki saņem samērā labu atalgojumu. Protams, tulkošanas tirgu kā jebkuru citu nozari ietekmē dažādi faktori un dažādos ekonomiskajos periodos tulku darbs ir ticis atalgots dažādi. Tomēr, salīdzinot ar, piemēram, vidusmēra biroja darbinieku, tulki saņem lielākas algas. Protams, tas arī ir atkarīgs no tulka specializācijas, piemēram, tehnisko un juridisko tekstu tulku algas ir lielākas nekā literāro tulku algas. Šajā ziņā ir būtiski spēt apliecināt savas prasmes un sniegto pakalpojumu kvalitāti (tāpēc klienti nereti lūdz tulkus izpildīt nelielu testa tulkojumu), lai tu attiecīgi spētu arī pieprasīt pienācīgu likmi (ir tulki, kas strādā ar stundas likmēm, taču visbiežāk tā ir fiksēta likme par 100 vārdiem vai 1800 rakstu zīmēm), kas būtu adekvāta ieguldītajam darbam, laikam un pūlēm.
 • Tulki ir inteliģenti cilvēki. Valodu apgūšana ir ļoti grūta, tāpēc cilvēki, kuri spējuši apgūt vienu vai vairākas valodas un ir sasnieguši eksperta līmeni šajā prasmē, uzskatāmi par ļoti gudriem. Tas tāpēc, ka ne tikai valodas apgūšana,bet arī pats interpretēšanas process pieprasa ārkārtīgu smadzeņu piepūli un treniņu. Vairākos pētījumos pierādīts, ka bilingvāliem cilvēkiem smadzeņu funkcijas darbojas daudz augstākā līmenī, kas nozīmē, ka viņiem labi padodas arī citas darbības, tādas kā koncentrēšanās un spēja noteikt prioritātes.

Informācijas avots


3 labākie tiešsaistes tulkošanas rīki

3 labākie tiešsaistes tulkošanas rīki

Iemesli, kādēļ tev ir vajadzība pēc kāda kvalitatīva tulkošanas rīka, var būt dažādi. Piemēram, tu vēlies uzrakstīt vēstuli kādam draugam ārzemēs vai arī tev ir izpildāms kāds ar tulkošanu saistīts projekts. Lai arī kāds ir īstenais iemesls, aizvien vairāk cilvēku meklē īsāko un ātrāko veidu, kā atrast sev vēlamā vārda tulkojumu. Ne visiem mājās ir apjomīgas dažādu valodu vārdnīcas, un šajā ziņā interneta tulkošanas rīki ir ārkārtīgi noderīgi. Tie ir pieejami jebkur, kur ir internets, turklāt tajos var uzmeklēt sev nepieciešamā vārda tulkojumu gan no viedtālruņa, gan arī datora. Šie rīki lielākoties pieejami bez maksas un piedāvā ātru tulkojumu. Šajā rakstā jums sniegts 3 labāko tiešsaistes tulkošanas rīku izklāsts, izskaidrojot katra rīka specifiku, kā arī sniedzot ieskatu tā priekšrocībās un trūkumos. Pirms sākat lasīt rakstu jāpiezīmē, ka saraksts balstīts uz interneta lietotāju kopienas balsojuma rezultātiem. Sarakstā sniegtajai secībai nav nekādas nozīmes.

 • Google Translate. Vairums interneta lietotāju jau ir pazīstami ar Google Translate sniegtajām iespējām. Tas ir pieejams no dažādām ierīcēm un ir integrēts ar citiem Google izstrādātajiem produktiem, kā arī vairākām Androīda aplikācijām, kas ļauj automātiski iztulkot tvītus, mājaslapu tekstus un e-pastus. Google Translate vārdnīcā pieejamas salīdzinoši daudzas valodu kombinācijas un automātiskais valodu noteicējs palīdz vieglāk saprast, kuru no valodām lasi. Google Translate rīkā iespējams iekopēt plašākus tekstus un pat veselus dokumentus. Protams, aktivākie Google Translate lietotāji būs atklājuši arī dažus šī rīka trūkumus – dažās valodu kombinācijās tulkojuma teikumu struktūras ir neveiklas un neprecīzas, dažreiz piedāvātie tulkojumi ir diezgan virspusēji. Tomēr jānorāda, ka labākajiem un aizrautīgākajiem tulkiem ir iespēja sniegt pienesumu Google Translate uzlabošanā, piedāvājot savus tulkojumu precizējumus. Katrā ziņā, salīdzinot ar to, kāda tulkojumu kvalitāte Google Translate bija tā sākumā, un kāda tā ir tagad, uzlabojumi ir manāmi, un tas ir daudzsološs rādītājs tam, ka arī nākotnē Google Translate būs labs palīgs tulkošanas darbos.
 • Bing Translator. Bing Translator ir Microsoft izstrādāta tulkošanas platforma, kas iekļauta Windows Phone un tā no pārējiem tāda veida produktiem atšķiras ar to, ka tas ir pēdējā no lielajām tulkošanas programmām internetā, kas piedāvā bezmaksas API, tāpēc daudzi programmatūru un aplikāciju izstrādātāji to var izmantot kā bāzi apvienošanai ar dažādām aplikācijas iespējām (Google ir uzstādījuši maksu par šādu pieeju). Šī platforma atbalsta vairākus desmitus valodu un, līdzīgi kā Google Translate, tai ir automātiskais valodas noteicējs. Noderīga ir arī lietotājiem dotā iespēja iespēja pozitīvi vai negatīvi novērtēt sniegtā tulkojuma precīzumu, tādā veidā uzlabojot programmas darbību nākotnē.
 • Linguee. Atšķirībā no divām iepriekš minētajām tulkošanas programmām, linguee drīzāk ir meklēšanas rīks un vārdnīca. Linguee netulko lielus teksta apjomus, taču tā ir noderīga, lai atrastu, kā dažādos internetā pieejamos dokumentos ir tulkota konkrētā meklējamā frāze. Šis var krietni atvieglot konteksta noteikšanu, kā arī ir lielisks palīgs sarežģītākos tulkojumos, piemēram, juridisku tekstu tulkošanā. Šī pavisam noteikti nav vietne, kuru lietot, ja vēlaties ātru un virspusīgu kāda vārda tulkojumu, tā drīzāk ir piemērota cilvēkiem, kas mācās valodu, vēlas salīdzināt dažādus tulkojumus un tamlīdzīgi. Jāatzīst, ka arī latviešu valodā, meklējot frāzes, kas saistītas ar zināmām nozarēm, piemēram, likumdošanu vai tehniskām dokumentācijām, Linguee datubāze piedāvā ļoti noderīgus rezultātus, uz kuriem balstīt savu tulkojumu

Informācijas avots


Labākas vietnes tulkiem

Labākas vietnes tulkiem

Profesionāla un kvalitatīva tulka pakalpojumi būs nepieciešami vienmēr. Agrākajos laikos tulki nesavtīgi strādāja pie literatūras un reliģisko materiālu tulkošanas, tieši viņu darbs, zināšanas un pūles bija tās, kas palīdzēja izplatīt zināšanas, uzskatus un jaunas mācības. Arī šodien tulka darbs tiek augstu vērtēts un tulka profesijas darbības joma vairs neaprobežojas tikai ar literāru tekstu tulkošanu. Tulkošanas disciplīnas ir dažādas un tās arī nosaka dažādus darba modeļus, kādos tulki var sniegt savus pakalpojumus. Piemēram, konferenču tulkiem neapšaubāmi ir jābūt klātesošiem konferencē un konkrētajā pasākumā, lai vislabāk un precīzāk pārtulkotu kāda teikto pārējiem konferences dalībniekiem. Rakstisko tekstu tulks turpretī savu darbu var veikt no mājām un savus tulkojumus iesniegt ar interneta palīdzību.

Šajā rakstā uzmanība tiks pievērsta tieši tulkiem, kuri vēlas attīstīt savu karjeru, savus pakalpojumus piedāvājot kādā no „freelance” vietnēm. Tās ir platformas, kurās klienti ievieto projektus, uz kuriem attiecīgi var pieteikties kandidāti, kuri uzskata, ka viņu prasmes ir pietiekamas konkrēta projekta izpildei. Kandidāts attiecīgi iesniedz savu pieteikuma vēstuli, norāda aptuveno pakalpojuma cenu un izpildes laiku, savukārt klients, balstoties uz saviem kritērijiem, kas var atšķirties (piemēram, citiem tā ir cena, bet citiem – konkrētā frīlancera profila reitings un pieredze), nolīgst projektam labāko no kandidātiem.

Attiecīgi šajā jums tiek piedāvāts pavisam īss un informatīvs, taču, cerams, ka noderīgs saraksts, kurā apkopotas labākās vietnes, kurās tulki var piedāvāt savus pakalpojumus jebkādās valodu kombinācijās. Jānorāda, ka sarakstā iekļauto platformu secībai nav nekādas īpašas nozīmes. Katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi atkarībā no tā, kādas ir jūsu konkrētās ekspektācijas un vēlmes attiecībā uz savas karjeras attīstīšanu, par pamatu izmantojot tiešsaistes portālus.

 • UpWork. Šī šobrīd ir lielākā freelance platforma, kurā tiek pārstāvētas dažādas profesiju kategorijas – no virtuālajiem asistentiem līdz satura veidošanai un arī tulkošanai. UpWork platforma tikai izveidota, apvienojot divas atsevišķas, populāras platformas – Elance un oDesk, kas ievērojami palielināja platformas lietotāju skaitu. No vienas puses tas nozīmē daudz jaunu projektu, kuriem pieteikties, ik dienas, taču no otras puses jārēķinās arī ar daudz lielāku konkurenci frīlanceru starpā.
 • Freelancer.com. Šī platforma uzskatāma par UpWork platformas sīvāko konkurentu. Līdzīgi kā UpWork platformā, arī Freelancer.com ir atsevišķa kategorija tulkošanas darbiem, kurā ik dienu klienti ievieto savu projektu piedāvājumus.
 • Guru.com. Guru.com ir samērā jauna platforma ar salīdzinoši mazu lietotāju skaitu, taču, kopš UpWork ir paaugstinājuši freelanceriem piemērotās komisijas maksas, daudzi no UpWork lietotājiem pārgājuši uz citām platformām, tostarp arī Guru.com. Tas nozīmē, ka pagaidām Guru.com lietotāji var baudīt samērā nelielu konkurenci, taču jārēķinās ar to, ka šajā platformā klientu skaits un projektu apjoms nav tik liels kā UpWork un Freelancer.com vietnēs.
 • TranslatorsTown.com. Viena no tulkiem pielāgotajām tiešsaistes platformām, kas ļauj dažādām tulkošanas aģentūrām atrast sev piemērotus tulkus. Jāpiebilst gan, ka tulkiem, kas tulko kombinācijas uz/no latviešu valodas šajā platformā saistoši projekti parādās samērā reti.
 • Trally.com. Freelance platforma, kas izstrādāta tieši tulkotāju segmentam.
 • Translationdirectory.com. Līdzīgi kā divos iepriekš minētajos portālos, arī šajā platformā reģistrējas tikai tulki un tulkošanas aģentūras.
 • Proz.com. Viena no lietotāju ziņā plašākajām tulkošanas platformām. Tajā kā lietotāji reģistrējušies vairāk nekā 300 000 profesionāli tulki un tulkošanas uzņēmumi.

Informācijas avots