10 noderīgi padomi freelance tulkotājiem

10 noderīgi padomi freelance tulkotājiem

Uzsākot freelance tulkotāja karjeru, var rasties daudz jautājumu un neskaidrību. Vēl lielāku apjukumu var radīt neziņa kur un pie kā meklēt uzticamus ieteikumus savu darba gaitu pilnveidošanai, lai no iesācēja kļūtu par panākumiem bagātu pašnodarbināto tulku. Tādēļ piedāvājam padomu apkopojumu, ko izveidojis pieredzējis freelance tulkotājs.

1. Nepieteikties projektiem, ko nav pa spēkam izpildīt. Pat ja klients pats piedāvā darbu, kura prasībās ietilpst šauri specifiskas tehniskās vai citas zināšanas, kādu jums pagaidām nav, atteikšanās ietilpst profesionalitātes un darba kultūras ietvaros. Pamatota un pieklājīga atteikšanās nekādā gadījumā nediskvalificēs jūs kā darbinieku. Tieši otrādi – tā radīs iespaidu, ka izjūtat atbildību pret darbu un saviem klientiem. Atcerieties, ka interneta vidē katrs klients ir tiesīgs un spējīgs uzrakstīt par jums labāku vai sliktāku atsauksmi, kuru varēs lasīt jūsu nākamie potenciālie klienti.

2. Nepieteikties darbiem, kuru termiņus nav pa spēkam ievērot. Viss pirmajā punktā minētais attiecas arī uz darba termiņiem. Ja jūtat, ka darbs ir pārāk apjomīgs priekš noteiktā termiņa, ieguvējs drīzāk būsiet tad, ja piedāvājumam nepiekritīsiet. Nespēja iekļauties termiņos jums noteikti radīs sliktāku slavu nekā pieklājīga atteikšanās no piedāvājuma. Turklāt, kamēr ar klientu nav noslēgta vienošanās, pastāv iespēja uzdot jautājumus un pārrunāt darba nosacījumus. Varbūt termiņu var pagarināt?

3. Nekautrēties uzdot pasūtītājam jautājumus. Ja rodas neskaidrības darba gaitā, noteikti ir jāuzdod pasūtītājam jautājumi, lai saprastu tā vēlmes pēc iespējas labāk. Izlikties, ka viss jau no sākuma ir skaidrs un tādējādi censties atstāt labāku iespaidu, ir tipiska iesācēju kļūda.

4. Pieteikties projektam tikai tad, kad ir apskatīts tulkojamais teksts. Tulkojamais teksts var izrādīties daudz sarežģītāks nekā varēja šķist, izlasot darba aprakstu. Pārskatiet tekstu, pirms ir noslēgta vienošanās, jo pēc tam var būt par vēlu.

5. Nepieteikties projektam bez informācijas par pasūtītāju. Lai nekļūtu par krāpnieka upuri, pirms uzsāk darbu, ir vērts par klientu noskaidrot pēc iespējas vairāk. Visdrošāk būs sadarboties ar tādiem klientiem, par ko ir uzrakstītas labas atsauksmes.

6. Ķerties pie darba tikai tad, kad ar klientu ir noslēgta skaidra vienošanās par samaksu. Lai darbu pabeidzot, nepieļautu nepatīkamas situācijas, sākotnējā vienošanās ir jānoslēdz maksimāli detalizēti. Piemēram, 10 EUR par 1800 zīmēm bez atstarpēm iztulkotajā tekstā, ieskaitot nodevu freelance platformai, u.tml.

7. Piedomāt pie sarakstes stila ar potenciālajiem klientiem. Pat ja potenciālā klienta piedāvājums šķiet netaktisks (piemēram, pārāk zema samaksa u.tml.) vai viņa izturēšanās jūs kaut kādā veidā aizvaino, saglabājiet mieru un lietišķu pieklājību. Nesavaldītu emocionalitāti var iznākt nākotnē nožēlot.

8. Nenovērtēt sevi un savu kvalifikāciju par zemu. Kā jau tika minēts, sarunās ar klientu nedrīkst sevi pārvērtēt. Tomēr izcelt vajag savas stiprās, nevis vājās puses. Nevajag kautrēties uzstādīt saviem pakalpojumiem pienācīgu cenu. Lai sekmīgi iekļūtu tirgū, savu sākotnējo tarifu patiešām ir vērts izvēlēties zemāku. Taču šādā gadījumā, sagatavojiet arī plānu, kā, pieredzei augot, cenu paaugstināsiet.

9. Saglabāt pēdējo (vismaz) trīs gadu darījumu dokumentus un vēstuļu sarakstes. Visi šie dokumenti var negaidīti izrādīties ārkārtīgi noderīgi. Gan domstarpību gadījumā ar klientiem, gan lai veidotu aprēķinus un pārskatus savā personīgajā grāmatvedībā.

10. Pirms darījuma līguma parakstīšanas rūpīgi izlasīt katru tā teikumu.

Informācijas avots