Par sinhrono tulkošanu

Par sinhrono tulkošanu

Kas ir sinhronais tulks un kādi ir tā pienākumi? Kā jau pēc nosaukuma var noprast, sinhronais tulks ir kāds, kurš paralēli tulko citā valodā, kamēr runātājs paralēli runā. Šis atšķiras no secīgās tulkošanas, kurā runātājs runas laikā paņem pauzes, kuru laikā tulks var iztulkot teikto. Lai arī sinhronā tulkošana ir viens no populārākajiem tulkošanas veidiem, tas ir arī viens no sarežģītākajiem. Jāatzīst, ka ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs, visā tulkošanas pakalpojumu tirgū, ir diezgan maz sinhronās tulkošanas ekspertu un pat tie, kuri sniedz šādus specializētus pakalpojumus, diemžēl ne vienmēr spēj sniegt izcilu rezultātu augstā kvalitātē. Sinhronajam tulkam ir jābūt orientētam uz detaļām, viņam jābūt ātram un apķērīgam, kā arī jāspēj veiksmīgi risināt nestandarta situācijas.

Tulkošanas procesa laikā sinhronajam tulkam ir jāspēj paralēli:

  • klausīties, ko saka runātājs;
  • pārtulkot runātāja teikto galvā;
  • ierunāt tulkojumu mikrofonā;
  • turpināt klausīties teiktajā, kamēr paralēli tiek ierunāts tulkojums (šī ir visgrūtākā daļa, kurai nepieciešams zināms talants un ļoti, ļoti lielas prasmes, kuras iespējams attīstīt tikai smagā darbā).

Tā kā sinronā tulkošana ir ārkārtīgi intensīvs darbs, kas pieprasa nemitīgu smadzeņu piepūli, tas arī ļoti ātri nogurdina tulku. Tāpēc pasākumos – konferencēs, sēdēs u.tml. – parasti tiek līgti vismaz divi sinhronie tulki, kuri var viens otru nomainīt pēc zināma laika (30 minūtēm vai stundas). Ja vienam tulkam visu laiku būtu jātulko bez iespējas aiziet pārtraukumā, visticamāk, viņš ātri zaudētu koncentrēšanās spējas, tulkojumi kļūtu aizvien neprecīzāki, būtu aizvien vairāk neveiklu brīžu, kļūdu un tamlīdzīgi. Šī diemžēl ir lieta, kuru daudzas kompānijas, kuras līgst sinhronos tulkus, mēdz ļoti bieži aizmirst.

Kādos gadījumos ir nepieciešams piesaistīt sinhrono tulku?

Sinhronā tulkošana ir nepieciešama tādos gadījumos, kad vismaz viena persona, kas apmeklē pasākumu, nespēj saprast runātāja teikto, jo viņš nepārvalda valodu, kurā runa tiek sniegta. Šie pasākumi, piemēram, ir plaša mēroga konferences, kurās nav iespējams nodrošināt iespēju runātājam runas laikā veikt regulāras pauzes. Šajā gadījumā nepieciešams nodrošināt sinhronā tulka pakalpojumus. Lai vieglāk varētu izprast sinhronās tulkošanas būtību un nepieciešamību pēc tās (jāatceras, ka sinhrono tulku pakalpojumi ir samērā dārgi), varam sniegt dažus īstu piemērus, kuros pasākumā tika nolīgts sinhronais tulks. Kādā Latvijā bāzētā ārzemju kompānijā tika vadīta valdes sēde. Sēde noritēja angļu valodā, taču daži no valdes locekļiem ir no Ķīnas un viņiem ir grūtības saprast sarežģīta līmeņa angļu valodu. Tāpat viņi vēlētos ne tikai saprast sēdē notiekošo, bet arī paši uzdot jautājumus. Šajā gadījumā uzņēmums noīrēja īpaši šim gadījumam aprīkotu sinhrono tulku kabīni, kurā darbojās divas tulces. Sinhronie tulki tika aprīkoti ar atbilstošu skaņu sistēmu , kas iekļāva mikrofonus tulkiem, mikrofonus runātājiem, kā arī austiņas visiem sēdes dalībniekiem.

Lai arī tulkošanas būtība nemainās, ir pieejama dažāda veida sinhronā tulkošana. Vienā sinhronās tulkošanas veidā tulks nodrošina tulkojuma pasniegšanu čukstus. Šis tiek izmantots gadījumos, kad lielākajai daļai pasākuma dalībnieku nav nepieciešams klausīties tulkojumā. Šis agrāk tika izmantots tiesas sēdēs, kurās tulks tulkoja tikai tam tiesas sēdes dalībniekam, kuram nav saprotams sēdē teiktais, taču tagad arī tiesas sēžu tulkiem ir prasība tulkot tekstu skaļi un saprotami, tā kā sēdes tiek ierakstītas arī audio protokolos. Vēl viens sinhrono tulku veids, piemēram, ir konferenču tulki, kuri visbiežāk tulko no kabīnēm. Šādus tulkus nepieciešams aprīkot ar atbilstošu skaņu sistēmu – mikrofoniem un austiņām, kuras izsniegt visiem pasākuma dalībniekiem un tulkiem.

Informācijas avots