Rakstiskās tulkošanas kategorijas

Rakstiskās tulkošanas kategorijas

Salīdzinot ar pagājušā gadsimta sākuma, profesionālās tulkošanas nozare ir piedzīvojusi drastiskas izmaiņas, radot dažādas tulkošanas specializācijas un apakšnozares, kas neiekļaujas vispārīgajās tulkošanas kategorijās. Šajā rakstā jūs varat iepazīties ar zināmākajām rakstiskās tulkošanas kategorijām. Parasti katrā no tām tulks var specializēties atsevišķi (izejot kursus vai iegūstot augstākās izglītības grādu konkrētajā rakstiskās tulkošanas veidā), taču daudzas studiju programmas, kuras piedāvā apgūt rakstisko tulkošanu, cenšas kaut minimāli apskatīt katru no šiem veidiem un to specifiku.

  • Juridiskie tulkojumi. Šie ir vieni no kompleksākajiem un sarežģītākajiem tulkojumiem, kādus apgūt un ar kādiem strādāt. Īsumā izskaidrojot, juridiskie tulkojumi nozīmē līgumu, vienošanos, izziņu, tiesas dokumentu un citu juridisku dokumentu tulkošanu. Lielākais juridiskā tulka izaicinājums ir veiksmīgi interpretēt gan politiski-juridisko un sociāl-kulturālo teksta kontekstu, gan arī iztulkot tekstu tādā veidā, lai mērķauditorija ar citu kultūras/politisko/sociālo pieredzi varētu to viegli uztvert. Juridisko valodu var principā uzskatīt par atsevišķu valodas kategoriju, kuru vidusmēra cilvēks ikdienā neizmanto un kuras terminu, frāžu un vārdu nozīme daudziem ir diezgan sveša. Tāpēc juridiskajai tulkošanai tiek veltītas atsevišķas studiju programmas, kurās tulki apgūst šīs tulkošanas kategorijas specifiku un daudzās īpatnības. Valodas sarežģītības dēļ teju visas valodu kombinācijās juridiskie tulki ir ļoti pieprasīta profesija.
  • Komerciālie/ biznesa tulkojumi. Pirmkārt, lūdzu, nejauciet šo tulkojumu kategoriju ar reklāmu tulkojumiem, kas konkrēti koncentrēti uz reklāmas un mārketinga tekstu tulkošanu. Komerciālo jeb biznesa tulkojumu veicējiem ir jāpārzina biznesa žargons un tiem lielākoties jāstrādā ar uzņēmumu dokumentācijām – ziņojumiem, atskaitēm, iepirkumiem, uzņēmuma grāmatvedību, kā arī jārūpējas par uzņēmuma korespondenci ar starptautiskajiem partneriem. Biznesa tulkojumu specifika mazliet pārklājas ar juridisko tulkojumu īpatnībām, jo uzņēmuma dokumenti visbiežak iekļauj arī juridiskos dokumentus, piemēram, līgumus.
  • Administratīvie tulkojumi. Šodien vārdam “administratīvs” tiek piesaistīts plašs nozīmju spektrs, taču tulkošanas kontekstā ar to jāsaprot uzņēmuma/valsts iestāžu/organizāciju u.tml. vadības dokumentu tulkošanu. Jānorāda, ka administratīvie tulkojumi var iekļaut arī komerciālos tulkojumus. Vairumu administratīvo tulkojumu var uzskatīt par komerciālajiem tulkojumiem, taču ne visi komerciālie tulkojumi pēc savas dabas ir arī administratīvie tulkojumi.
  • Vispārīgie tulkojumi. Šis ir vienkāršākais un arī vieglākais no tulkošanas veidiem, ar kuru strādā vairums tulku. Šie tulkojumi sniedz tulkam pietiekami daudz interpretācijas iespēju, jo interpretējamajos materiālos lielākoties tiek izmantoti termini, kas nav saistīti ar kādu specializāciju, kā arī teikumi ir ikdienišķi un ne pārāk sarežģīti, teksti mēdz būt vispārīgi un to konteksts nav sevišķi niansēts. Vispārīgo tulkojumu gadījumā nav nepieciešamības apgūt kādu īpašu terminoloģiju un tāpēc arī lielākā daļa tulkojumu iekļaujas šajā kategorijā.
  • Literārie tulkojumi. Kā jau nosaukums liecina, literārajos tulkojumos avota tulkojums ir literārs darbs- dzeja, lugas, romāni, proza un tamlīdzīgi. Ja runājam par šī tulkošanas veida grūtības pakāpi, tad līdzīgi kā juridiskos tulkojumus uzskata par sarežģītiem, literāros tulkojumus mēdz uzskatīt par tulkojumu augstāko formu. Tas tāpēc, ka literāro tulkojumu gadījumā konteksts ir tikai viens no elementiem, kas jāņem vērā. Klāt nāk ļoti specifiskas un sarežģītas nianses, piemēram humors, sajūtas, emocijas, satīra, vārdu spēles, metaforas, izteicieni u.tml. Visu šo elementu precīza interpretācija mērķvalodā ir ļoti laikietilpīga, tāpēc arī ne visi tulko spēj sniegt kvalitatīvu literāro tulkojumu.

Informācijas avots