Tulka izglītības iespējas Latvijā

Tulka izglītības iespējas Latvijā

Latvijā ir vairākas izglītības iestādes – valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā tulka, tulkotāja, kā arī surdotulka izglītību. Piedāvājam iepazīties ar Latvijas Tulku un Tulkotāju biedrības (LTTB) izveidoto apkopojumu par pieejamajām studiju programmām šajā nozarē.

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte (LU) piedāvā divas maģistra studiju programmas tulkošanā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Šīs programmas absolventi tālāk var kārtot eksāmenu, lai kļūtu par tulkotāju kādā no Eiropas Savienības iestādēm, vai arī strādāt tulkotāja profesijā valsts vai privātajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Šāda specifiska studiju programma tika izveidota LU sadarbībā ar Eiropas Savienības ekspertiem, ņemot vērā lielo pieprasījumu ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās pēc augsti kvalificētiem tulkiem. Šai studiju programmai finansējumu sniedz arī Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Labākajiem studentiem iespējams saņemt vienreizēju stipendiju 2000 EUR apmērā. Eiropas Komisijas Tulku dienesta pārstāvji arī personīgi piedalās pedagoģiskajā procesā. Studiju ietvaros tiek piedāvātas vizītes ES nozīmīgākajās institūcijās Briselē. Studijas noslēdzot, tiek kārtots Eiropas tulku akreditācijas eksāmens.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstkolā pastāv arī divas profesionālās bakalaura studiju programmas tulkošanā:

 • “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”
 • “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”

Abas šīs bakalaura programmas ir daudzpusīgas, mūsdienīgas un dinamiskas. Būtiskākā to iezīme ir mērķtiecīga jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Par studiju programmām atbildīgie mācībspēki ir augsti kvalificēti un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Tālāk šajā pašā izglītības iestādē mācības var turpināt arī maģistra līmenī, ja interesē specializācija juridisko tekstu nozarē. To piedāvā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Vērts pieminēt, ka tā ir iekļauta prestižajā sadarbības tīklā „Eiropas Maģistrs tulkošanā”, ko organizē Eiropas Komisija.

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tiek piedāvātas:

 • Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”
 • Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Daugavpils Universitāte

Šajā izglītības iestādē ir pieejama tikai viena tulkošanas studiju programma (ja bakalaura grāds jau ir iegūts).

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek piedāvāta studiju programma, kas sagatavo tulkus un tulkotājus 5. līmeņa profesionālajā kvalifikācijā un kurā ir arī iegūstams bakalaura grāds:

 • 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Ekonomikas un kultūras augstskola

Arī Ekonomikas un kultūras augstskolā ir iegūstams bakalaura grāds, kā arī tulka un/vai tulkotāja kvalifikācija. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”

Rēzeknes augstskola

Šajā augstskolā tulkošanas nozarē ir iespējams tikt pie bakalaura grāda. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks referents”

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Šī izglītības iestāde piedāvā vidusskolas absolventiem divas profesionālās tulkošanas studiju programmas:

 • „Tulks-tulkotājs”
 • „Tulks-referents”

Pieejama arī studiju programma maģistra grāda iegūšanai:

 • „Tulkošanas metodika un prakse”

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Tiek piedāvāta viena studiju programma bakalaura grāda un tulka-tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks-tulkotājs”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Šī ir Latvijā vienīgā iestāde, kurā tiek piedāvāts apgūt surdotulka profesiju. Reizē tiek arī iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī 4. kvalifikācijas līmenis. Šāda izglītība ir iekļauta programmā:

 • „Surdotulks”.

Informācijas avots