Sabiedrībā izplatīti mīti par tulkotāja profesiju

Sabiedrībā izplatīti mīti par tulkotāja profesiju

Tulkotāji bieži saskaras ar situācijām, kurās klienti manāmi pārprot šīs profesijas būtību, kā rezultātā var rasties ne mazums domstarpību sakarā ar tulkotāja spējām, prasmēm, darbam patērējamo laiku, kā arī atbilstošās darba samaksas lielumu. Dažādu mītu par tulkotāja darbu kliedēšana ietilpst teju vai tulkotāja darba rutīnā, kontaktējoties ar klientiem. Darbības nozares, kas paredz šauru specializāciju, tradicionāli mēdz saskarties ar vieniem un tiem pašiem mītiem gadu garumā, neatkarīgi no centieniem tos kliedēt. Tipisks piemērs te būtu dabaszinātnes. Par evolūcijas teoriju, ģenētiski modificētiem organismiem vai globālo sasilšanu sabiedrības masām bieži ir savs viedoklis, kuram neder nekādi pretargumenti. Turklāt, cilvēki nereti mēdz karstasinīgi apstrīdēt to, ko paši zinātņu proponenti nemaz neapgalvo. Tulkotāja profesijā klājas ļoti līdzīgi. Un, lai nākotnē varbūt mazinātos nerimstošo mītu nodarītais kaitējums, Lielbritānijas tulkotāju uzņēmuma Kwintessential pārstāvji ir publicējuši 10 tipiskāko mītu apkopojumu. Ja arī jūs strādājat tulkošanas industrijā, varbūt vēl izrādīsies tā vērts šo sarakstu paturēt prātā kā gatavu arsenālu cīņai ar klientu stūrgalvību.

1. „Tulkotājs ir parasts cilvēks, kurš saprot vismaz divas valodas.” Tulkošana nenozīmē tikai valodu pārzināšanu. Tā prasa daudz dažādas iemaņas, kuras tulkošanas nozarē nestrādājošie var neapzināties.

2. „Tulkotājs ir spējīgs iztulkot jebkuru tekstu. Nozīme ir tikai valodai.” Tā apgalvo lielākoties tikai nepieredzējuši vai slikti tulkotāji. Atbildīgi profesionāļi parasti izvēlas tikai vienu konkrētu nozari un kategoriju. Piemēram, juridiskajos tulkojumos specializējies profesionālis nekad neapgalvos, ka viņa kompetencē pašsaprotami ietilpst arī daiļliteratūra.

3. „Tulkošana divu valodu robežās prasa vienu un to pašu kompetenci neatkarīgi no virziena (piemēram angļu > latviešu un latviešu > angļu).” Protams, pastāv arī šādi speciālisti, bet viņu ir maz. Lielākoties tulkotājam ir viena t.s. dominantā valoda, uz kuru tulkot tam padodas vislabāk.

4. „Tulkošana ir viegls darbs, kas neprasa daudz vairāk laikā kā, piemēram, teksta pārrakstīšana.” Augstas kvalitātes tulkojuma gadījumā darbs var būt pat ļoti laikietilpīgs.

5. „Visprofesionālāk spēs iztulkot cilvēks, kam attiecīgā valoda ir dzimtā.” Šis mīts daļēji pārklājas ar pirmo šajā sarakstā. Tātad vēlreiz: valodas pārzināšana un iemaņas tulkošanā ir divas dažādas kompetences.

6. „Tulkotājiem ir patīkami, ja klients saņemtajā tulkojumā ievieš korekcijas.” Kad tulkotājs ir pavadījis stundas pie teksta noslīpēšanas līdz perfekcijai, taču klients ievieš labojumus pēc saviem ieskatiem, nereti tulkojumu tā padarot kļūdainu, tulkotājam sajūta nudien nav tā labākā. Sevišķi, ja šo labojumu dēļ tiek bojāta tulkotāja reputācija.

7. „Augsta darba kvalitāte sagaidāma tikai no tiem tulkotājiem, kuri pārstāv profesionālās biedrības vai citas organizācijas.” Dalībai organizācijās ar profesionalitāti nav nekāda sakara. Labākais darba kvalitātes rādītājs ir citu klientu atsauksmes.

8. „Tekstu tulkotājs ir spējīgs strādāt arī par sinhrono tulku.” Šīs ir divas pilnīgi dažādas profesijas, un katrai no tām nepieciešamas pilnīgi atšķirīgas iemaņas.

9. „Tulkotājiem viņu darbs ir hobijs, kuram viņi ar prieku pievēršas arī par velti.” Izpalīdzēt draugam, liekot lietā savas profesionālās iemaņas, patiešām var būt patīkami. Taču derētu neaizmirst, ka arī tulkotājiem nav nenozīmīgs viņu brīvais laiks un privātā dzīve.

10. „Tulkotājs piekritīs jebkurai klienta nosauktajai cenai.” Profesionāli tulki lielākoties strādā pēc sevis noteikta tarifa, no kura bez sevišķa iemesla neatkāpjas.

Informācijas avots


Tulka izglītības iespējas Latvijā

Tulka izglītības iespējas Latvijā

Latvijā ir vairākas izglītības iestādes – valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā tulka, tulkotāja, kā arī surdotulka izglītību. Piedāvājam iepazīties ar Latvijas Tulku un Tulkotāju biedrības (LTTB) izveidoto apkopojumu par pieejamajām studiju programmām šajā nozarē.

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte (LU) piedāvā divas maģistra studiju programmas tulkošanā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”

Šīs programmas absolventi tālāk var kārtot eksāmenu, lai kļūtu par tulkotāju kādā no Eiropas Savienības iestādēm, vai arī strādāt tulkotāja profesijā valsts vai privātajos uzņēmumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

 • Profesionālā maģistra studiju programma „Konferenču tulkošana”

Šāda specifiska studiju programma tika izveidota LU sadarbībā ar Eiropas Savienības ekspertiem, ņemot vērā lielo pieprasījumu ES institūcijās un dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās pēc augsti kvalificētiem tulkiem. Šai studiju programmai finansējumu sniedz arī Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Labākajiem studentiem iespējams saņemt vienreizēju stipendiju 2000 EUR apmērā. Eiropas Komisijas Tulku dienesta pārstāvji arī personīgi piedalās pedagoģiskajā procesā. Studiju ietvaros tiek piedāvātas vizītes ES nozīmīgākajās institūcijās Briselē. Studijas noslēdzot, tiek kārtots Eiropas tulku akreditācijas eksāmens.

Ventspils Augstskola

Ventspils Augstkolā pastāv arī divas profesionālās bakalaura studiju programmas tulkošanā:

 • “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”
 • “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”

Abas šīs bakalaura programmas ir daudzpusīgas, mūsdienīgas un dinamiskas. Būtiskākā to iezīme ir mērķtiecīga jaunāko tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Par studiju programmām atbildīgie mācībspēki ir augsti kvalificēti un praktizējoši tulki un tulkotāji.

Tālāk šajā pašā izglītības iestādē mācības var turpināt arī maģistra līmenī, ja interesē specializācija juridisko tekstu nozarē. To piedāvā:

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”

Vērts pieminēt, ka tā ir iekļauta prestižajā sadarbības tīklā „Eiropas Maģistrs tulkošanā”, ko organizē Eiropas Komisija.

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) tiek piedāvātas:

 • Bakalaura profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”
 • Maģistra profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana”

Daugavpils Universitāte

Šajā izglītības iestādē ir pieejama tikai viena tulkošanas studiju programma (ja bakalaura grāds jau ir iegūts).

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs”

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek piedāvāta studiju programma, kas sagatavo tulkus un tulkotājus 5. līmeņa profesionālajā kvalifikācijā un kurā ir arī iegūstams bakalaura grāds:

 • 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

Ekonomikas un kultūras augstskola

Arī Ekonomikas un kultūras augstskolā ir iegūstams bakalaura grāds, kā arī tulka un/vai tulkotāja kvalifikācija. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulkošana”

Rēzeknes augstskola

Šajā augstskolā tulkošanas nozarē ir iespējams tikt pie bakalaura grāda. To piedāvā:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks referents”

Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola

Šī izglītības iestāde piedāvā vidusskolas absolventiem divas profesionālās tulkošanas studiju programmas:

 • „Tulks-tulkotājs”
 • „Tulks-referents”

Pieejama arī studiju programma maģistra grāda iegūšanai:

 • „Tulkošanas metodika un prakse”

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Tiek piedāvāta viena studiju programma bakalaura grāda un tulka-tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai:

 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks-tulkotājs”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Šī ir Latvijā vienīgā iestāde, kurā tiek piedāvāts apgūt surdotulka profesiju. Reizē tiek arī iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī 4. kvalifikācijas līmenis. Šāda izglītība ir iekļauta programmā:

 • „Surdotulks”.

Informācijas avots


Daži ieteikumi darba intervijām tulka un tulkotāja profesijās

Daži ieteikumi darba intervijām tulka un tulkotāja profesijās

Nav noslēpums, ka daudzi darba interviju jautājumi jau kļuvuši teju vai leģendāri – tāpat kā vairāk vai mazāk veiksmīgas atbildes uz tiem. Sīvā konkurence darba meklētājiem liek attiekties pret intervijām atbildīgi. Arī tulka vai tulkotāja profesijās darba intervijā, visticamāk, nāksies saskarties ar tādiem pašiem spēles noteikumiem kā citās profesijās. Tomēr nenoliedzami katrai profesijai ir sava specifika. Varbūt tieši jūs šobrīd meklējat tulka vai tulkotāja darbu un jums noderēs ieteikumi kā sagatavoties darba intervijai tā, lai parādītu tajā sevi no vislabākās puses. Aplūkosim 10 tipiskākos interviju jautājumus.

1. „Kāpēc vēlaties šo tulka/tulkotāja darbu?”
Darba devēji vienmēr vēlas dedzīgus un entuziastiskus darbiniekus. Ja nav nepārpotamas, skaidras atbildes uz šo jautājumu, labāk uzreiz meklēt citu darbu. Pat, ja uzņēmums, kurā kandidējat nav jūsu sapņu darbavieta, var taču atrast kādas tā īpašības, kas jūs saista un pret ko izjūtat cieņu (laipna apkalpošana, augsta produktu kvalitāte u.tml.).

2. „Ko tulka/tulkotāja darbā esat iemācījies no kļūdām?”
Šis ir āķīgs jautājums, caur kuru ir viegli „iekrist”. Nekādā gadījumā nepieminiet situācijas, kas parāda jūs no sliktās puses. Atrodiet kādu pieminēšanas vērtu situāciju, kad tikāt galā ar izaicinājumu, kam nebijāt sākumā gatavs. Tā būs vislabākā atbilde.

3. „Kādus izaicinājumus jūs sagaidāt šajā tulka/tulkotāja darbā?”
Šis jautājums savā būtībā ir par to, kā un cik entuziastiski jūs plānojat likt lietā savas prasmes un spējas. Pacentieties radīt iespaidu, ka izaicinājumi jūs nevis biedē, bet motivē.

4. „Aprakstiet tipisku darba nedēļu tulka/tulkotāja profesijā!”
Te jums būs iespēja intervētājam parādīt, ka esat organizēts un darbspējīgs kandidāts. Vislabākos rezultātus dos detalizēts apraksts, vadoties pēc iepriekšējas veiksmīgas pieredzes tulka/tulkotāja darbā. Slikts stils būtu iegrimt pārmērīgos ārpusdarba aktivitāšu aprakstos. Taču ir pieredzēti arī gadījumi, kad kandidāts stāsta, ka gandrīz katru dienu ierastos ar nokavēšanos, turklāt uzdotos darbus nepadarītu līdz galam. It kā drosmīgi, bet tas noteikti neatmaksāsies.

5. „Kas ir jūsu lielākais trūkums?”
Šis ir visgrūtākais jautājums, kurā jāprot balansēt starp acīmredzamu izlikšanos par nevainojamu pārcilvēku un sevis parādīšanu no vissliktākās puses.

6. „Kādēļ mums vajadzētu jūs pieņemt tulka/tulkotāja darbā?”
Tagad ir brīdis, kad varat droši reklamēt savas iemaņas, pieredzi, izglītību un citus trumpjus. Jo vairāk tos uzskaitīsiet, jo labāk jums.

7. „Ko jūs zināt par mūsu uzņēmumu?”
Šādu jautājumu, ļoti ticams, ka jums pajautās. Tāpēc pirms intervijas veltiet mazliet laika uzņēmuma mājaslapas un sociālo tīklu profilu izpētei!

8. „Kādēļ vēlaties ar mums kopā strādāt?”
Ar šo jautājumu intervētājs visdrīzāk vēlas noskaidrot, cik daudz jūs zināt par uzņēmuma darba kultūru, vērtībām un ideāliem.

9. „Vai mūsu piedāvātā alga jums šķiet saistoša?”
Esiet uzmanīgs arī pie šī jautājuma! Iespējams, intervētājs mēģina noskaidrot, vai alga gadījumā nav vienīgais motivējošais faktors, kādēļ pieteicāties vakancei. Tomēr šis jautājums var būt arī saistīts ar to, cik augstu vai zemu novērtējat savas profesionālās spējas.

10. „Vai jums ir kādi jautājumi mums?”
Varat, protams, pajautāt kaut ko saistītu ar savas darba ikdienas praktisko pusi, taču, iespējams, labāku iespaidu atstāsiet, ja izmantosiet šo iespēju, lai painteresētos vairāk par pašu uzņēmumu, tā attīstību un nākotnes iecerēm.

Informācijas avots


Kā kļūt par profesionālu tulku?

Kā kļūt par profesionālu tulku?

Kļūt par elitāra līmeņa tulkotāju ir daudz grūtāk nekā daudziem varētu šķist. Un arī atrast šādus profesionāļus nav vienkārši. Alta, ASV tulkošanas un starpkultūru sakaru uzņēmums ar 30 gadu pieredzi, atzīst, ka no visiem tā tulkotāju vakanču kandidātiem vidēji tikai 10% ir pietiekami kvalificēti, lai to kandidatūra vispār tiktu izskatīta. Bilingualitāte ir lieliska īpašība, tā nozīmē spēt citu (ne-dzimto) valodu perfekti saprast, rakstīt un lasīt tajā, kā arī sarunāties. Tomēr, kā Alta norāda, profesionālu tulku raksturo ne tikai bilingualitēte vien – pat, ja tā ir svešvalodā attīstīta līdz teju vai dzimtās valodas līmenim. Patiesībā šāda līmeņa bilingualitāte būtu jāuztver kā pamatu pamats, bez kura neiztikt, lai varētu sākt savu kāpienu pa profesionāla tulka karjeras kāpnēm. Un šis kāpiens nozīmē treniņus, praksi un pieredzi tulkotāja darbā daudzu gadu garumā.

Katram šis ceļš ir individuāls, taču ir vērts norādīt piecas profesionāļu ieteiktas secīgas vadlīnijas, kas varbūt daudziem jaunajiem censoņiem varētu būt noderīgas, lai sasniegtu maksimālu konkurētspēju darba tirgū:

1. Kļūt sertificētam. Kļūt oficiāli atzītam ir patiešām nozīmīgs sasniegums, lai tulka darbs no neliela, ne pārāk lielu peļņu nesoša hobija kļūtu par starptautiski cienītu amatu. Sertifikācijas vai akreditācijas procesu var iziet caur dažādām iestādēm, un tādas ir pieejamas vairumā valstu. ASV, piemēram, šim nolūkam ir izveidota Amerikāņu Tulku Asociācija (vispārējiem tulkiem), kā arī šaurāk specializētas iestādes, piemēram, Juridisko Tulkojumu Speciālistu Nacionālā Asociācija vai Starptautiskā Medicīnas Nozares Tulku Asociācija. Iegūt sertifikātu šādās organizācijās ir noderīgi, jo tādējādi jūsu vārds tiek saglabāts šo organizāciju uzskaitēs, kuras ir pieejamas arī jūsu potenciālajiem klientiem.

2. Nokārtot pieejamos testus. Internetā, to starp par velti, ir pieejami ļoti daudzi valodas testi, kurus iespējams pildīt bieži arī tiešsaistē. Protams, būtiskāks lēciens jūsu izaugsmē būs tādu starptautiski atzītu maksas testu kā, piemēram, TOEFL nokārtošana. Tomēr ņemiet vērā, ka izvēlētā tulkošanas nozare (jurisprudence, medicīna, militārisms u.tml.) var uzstādīt savus šauri specializētus noteikumus. Šo noteikumu ietvaros var būt arī attiecīgās nozares valodas testu akreditācija. Piemēram, jauno armijā specializējušos tulku objektīvai izvērtēšanai tiek izmantots DLPT (Defense Language Proficiency Test) tests.

3. Iegūt maksimāli daudz pieredzes. Kad ir izdevies savas spējas nodemonstrēt, nokārtojot testus un iegūstot sertifikātus, ir laiks strādāt pie pieredzes krāšanas. Nebīstieties no vienkāršiem, maz apmaksātiem darbiņiem! Tie jūsu karjeras sākuma stadijā jums ļoti noderēs. Izmantojiet katru dzīves piedāvāto iespēju savu spēju attīstībai. Piemēram, nekavējoties piesakieties, ja uzzināt, ka netālā jūsu apkaimes vidusskolā notiek pamatlīmeņa kursi tulkošanā. Katrs jauniegūts tulkošanas darījums vairos jūsu atpazīstamību.

4. Reklamēt sevi. Kad jūtat, ka esat pietiekami akreditēts un pieredzes bagāts (pietuvojies profesionāļa līmenim) tulkotāja darbības nozarē, ir laiks sākt informēt potenciālos klientus par saviem pakalpojumiem. Advokātu biroji, policijas iecirkņi, hospitāļi, valsts organizācijas, valodas aģentūras u.tml. iestādes noteikti izskatīs jūsu kandidatūru ar interesi, ja jūsu CV ir izpildīti trīs augstāk minētie punkti. Ņemiet gan vērā, ka jūsu spēja sevi pasniegt darba tirgū ir gandrīz tikpat svarīga kā jūsu profesionalitātes līmenis. Mēdz teikt, ka tulks, kurš nespēj sevi pienācīgi novērtēt, nav labāks par iesācēju.

5. Nepārtraukt mācīties! Spraigā tehnoloģiju attīstības laikmetā tulkotājiem ir būtiski apgūt jaunāko terminoloģiju.

Informācijas avots


Tulka profesijas priekšrocības

Tulka profesijas priekšrocības

Nav šaubu, ka tulka darbs ir ļoti noderīgs. Vienalga, vai tu tulko kāda uzņēmuma dokumentus, vadi sarunas, tulko mājaslapu saturu vai filmu subtitrus. Iespējamās sfēras ir ļoti daudzpusīgas. Tulka darbs var būt ļoti aizraujošs, taču tajā ir arī daudz izaicinājumu un tas pieprasa diezgan spēcīgu prasmju un zināšanu kopumu. Lai arī ikviens students vienmēr gatavojas smagākajiem pārbaudījumiem savā topošajā profesijā (par ko arī visbiežāk brīdina vecāki un pasniedzēji), šoreiz gribētos izcelt tulka profesijas priekšrocības jeb dažus no iemesliem, kas tev kā esošajam vai topošajam tulkam varētu likt izbaudīt savu darbu un pildīt savus pienākumus ar vispatiesāko prieku.

 • Tulkiem (lielākoties) ir interesanta dzīve. Kā jau minēts, tulki, kas strādā tiešsaistes vidē, bauda ekskluzīvo iespēju strādāt no jebkuras lokācijas? Vēlies strādāt kādā mājīgā kafejnīcā? Lūdzu! Vēlies doties uz pludmali, bet tev pēcpusdienā jānodod kāds projekts? Arī tas nav nekāds nepārvarams šķērslis. Bieži dzirdēts par tulkiem-avantūristiem, kuri teju katru mēnesi dodas ceļojumos, jo viss, kas viņiem nepieciešams ir viņu notebook dators un interneta pieeja. Dažas stundas darba pa dienu, bet vakarā izpriecas un galamērķa apskate!
 • Tulks lielākoties strādā sev. Lai arī tulki sadarbojas ar klientiem, daudzi no tulkiem ir veiksmīgi izvairījušies no standarta darba modeļa, kurā viss darbs tiek pakļauts priekšniecības norādījumiem un vēlmēm. Tulki šajā ziņā var ļoti patstāvīgi izkarot savu vietu tirgū, tādā veidā veiksmīgi izvairoties no korporatīvās pasaules sloga. Lieliskākā šīs iespējas priekšrocība ir darbs no mājām, kas nozīmē, ka ir pilnīgi vienalga, vai savus pienākumus veic pidžamā un kurā diennakts stunda tu to dari. Galvenais ir visu darīt saskaņā ar klienta vēlmēm un ievērot projekta iesniegšanas termiņu.
 • Tulkošana ir multikulturāla pieredze. Tulki ir cilvēki, kas pārvalda dažādas valodas un ļoti bieži, gan tiekoties ar klientiem, gan dodoties pieredzes braucienos, nākas komunicēt ar cilvēkiem no visas pasaules. Tādā veidā ļoti labi var ne tikai apgūt starpkultūru komunikāciju, bet arī uzzināt daudz ko interesantu par dažādu kultūru īpatnībām.
 • Tulki saņem samērā labu atalgojumu. Protams, tulkošanas tirgu kā jebkuru citu nozari ietekmē dažādi faktori un dažādos ekonomiskajos periodos tulku darbs ir ticis atalgots dažādi. Tomēr, salīdzinot ar, piemēram, vidusmēra biroja darbinieku, tulki saņem lielākas algas. Protams, tas arī ir atkarīgs no tulka specializācijas, piemēram, tehnisko un juridisko tekstu tulku algas ir lielākas nekā literāro tulku algas. Šajā ziņā ir būtiski spēt apliecināt savas prasmes un sniegto pakalpojumu kvalitāti (tāpēc klienti nereti lūdz tulkus izpildīt nelielu testa tulkojumu), lai tu attiecīgi spētu arī pieprasīt pienācīgu likmi (ir tulki, kas strādā ar stundas likmēm, taču visbiežāk tā ir fiksēta likme par 100 vārdiem vai 1800 rakstu zīmēm), kas būtu adekvāta ieguldītajam darbam, laikam un pūlēm.
 • Tulki ir inteliģenti cilvēki. Valodu apgūšana ir ļoti grūta, tāpēc cilvēki, kuri spējuši apgūt vienu vai vairākas valodas un ir sasnieguši eksperta līmeni šajā prasmē, uzskatāmi par ļoti gudriem. Tas tāpēc, ka ne tikai valodas apgūšana,bet arī pats interpretēšanas process pieprasa ārkārtīgu smadzeņu piepūli un treniņu. Vairākos pētījumos pierādīts, ka bilingvāliem cilvēkiem smadzeņu funkcijas darbojas daudz augstākā līmenī, kas nozīmē, ka viņiem labi padodas arī citas darbības, tādas kā koncentrēšanās un spēja noteikt prioritātes.

Informācijas avots